Get Adobe Flash player

Jedním z prvotních cílů Gruntu Galatík bylo a je, vybudovat špičkové zázemí pro chov koní a jejich výcvik. V současné době je v areálu vybudováno 60 pevných boxů, venkovní výběhy s rozvodem vody k napájení a elektrickým ohradníkem. Dostatečné množství pastvin, asi 40 hektarů, umožňuje chov koní přirozených způsobem. To znamená, že koně tráví, většinu času ve venkovních výbězích a někteří jsou zde celoročně. Agroturistika a hipoturistika vyžaduje mít spolehlivé a klidné koně, a k tomu byl vybrán Moravský teplokrevník.
chov-koni-moravskeho-teplokrevnika
Vzhledem k tomu, že původ Moravského teplokrevníka je úzce spjat s Moravou a oblastí Kroměřížska zvlášť, je logické, že se stal v Těšánkách prioritou. Chovatelské aktivity zastřešuje Svaz chovatelů a příznivců Moravského teplokrevníka se sídlem v Kroměříži. Chov tohoto plemene je velice náročný. V průběhu minulých 20 let došlo k totálnímu odklonu od původního chovu v České republice a nákupem a rozšiřováním plemen koní hanoverských, holštýnských, trakenských, oldenburských a jiných došlo k totálnímu narušení domácích linií a původů. Domácí chov byl masivně potlačen a dát dohromady původní linie koní je těžkým úkolem.

Grunt Galatík si vytýčil za cíl vytvořit stádo chovných klisen do maximálního počtu 20 kusů, které budou z původních moravských linií a za použití dnes již velice starých hřebců vychovávat mladé plemenné hřebce, kteří by sportovní výkonností, exteriérem a charakterem oslovili současné chovatele a byli použiti pro připouštění jejich klisen. Lze říci, že tento cíl se daří postupně plnit. V roce 2010 absolvoval hřebec Furioso Rinaldo III G úspěšně výkonností zkoušky, byl zařazen do třídy elita a již letos klisny připouští. V letošním roce budou do zkoušek připravováni další hřebci a klisny a lze předpokládat úspěšné absolvování. V roce 2012 již bude regulérní ročník hřebců a klisen připravován pro tyto zkoušky a následně zařazen do sportu a po dobrých sportovních výsledcích i do chovu.