Get Adobe Flash player

V roce 2010 bylo naším cílem obnovit sady zaniklé v průběhu 20. století a vysadit i sady nové na vhodných pozemcích. Po konzultacích s odborníky jsme znovu osadili původní sad v terasách meruňkami (rozloha činí 1 ha). Převážně byla vysazena odrůda Velkopavlovická (388 ks), Sylvercot (148 ks) a Goldrich (129 ks)

Dále byly vysazeny na svazích otočených k jihu a jihozápadu: sad smíšený – jabloně, meruňky, hrušně (4, 56 ha), sad slivoňový I. (1, 88 ha), sad slivoňový II. (1, 30 ha), sad třešňový + jabloňový (2, 16 ha). Vždy byly vysazeny uznané odrůdy stromů, schválené MZe. Celkem  bylo vysazeno 9 200 ks ovocných stromů na rozloze 11, 40 ha.

Produkce sadů by měla být v příštím období využita jak v areálu Grunt Galatík (zásobování, restaurace, prodej ovoce a zeleniny), tak také pro další prodej.sadovnictvi

Historicky oblast Zdounecka byla pěstováním ovoce známá. Velké sady existovaly jižně od Zdounek směrem na Cvrčovice.  Tyto byly v 80 letech zlikvidovány. V současné době existují velké sady na Zdislavsku (vesnice 2 km od Těšánek) a po roce 2000 vznikly sady na Nětčicku, to znamená, že v této oblasti je na co navázat.

Na začátku roku 2010 proběhla konzultace s odborníky o rozmístění sadů. Grunt Galatík požádal o členství v Ovocnářské Unii Moravy a Slezska a následně byl přijat jako člen Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce Holovousy (SISPO) dalším důležitým krokem bylo geodetické zaměření míst pro budoucí sady.

Naší snahou bylo získat i dotaci z programu ministerstva zemědělství Podpora restrukturalizace ovocných sadů. Dne 30. září 2010, byla podána oficiální žádost na ministerstvu zemědělství na výsadku 10,84 ha sadů. Z toho 9.34 by měla být intenzivní výsadba a 1,5 výsadba extenzivní. Pro intenzivní výsadbu je minimální počet kusů stromků 800 na hektar a extenzivní 400 na hektar. Rozhodnutím ze dne 25. listopadu 2010 byla dotace poskytnuta. V té době bylo vysazeno již více než 9300 stromů. Na základě konzultací byly vysazeny jak odrůdy původní, např. meruňky Velkopavlovická a hrušně Konference, ale i odrůdy zcela moderní u slivoní Tophit, Toptaste, Jojo.

V původním sadu řešeném terasovitě, byly vysazeny, meruňky a to Velkopavlovická 388 ks, Sylvercot 148 ks, Goldrich 129 ks.

V sadě nad terasami byly vysazeny hrušně Konference 343 ks, Lucasova 226 ks, Williamsova 475 ks, jabloně Malus Gala 270 ks, Malus Rubinola 505 ks, Malus Julia 293 ks, Malus Rajka 215 ks, Malus Topaz 125 ks, Melodia 201 ks, meruňky Goldrich 433 ks, Kioto 762 ks, Pinkcot 327 ks.

V sadě slivoní I. byly vysázeny odrůdy Valjevka 119 ks, Toptaste 9 ks, Čačanská 5 ks, Bellamíra 122 ks, Jojo 693 ks, Stanley 90 ks. V sadě slivoní II. byly vysázeny odrůdy Presenta 250 ks, Valjevka 225 ks, Bellamira 64 ks, Katinka 521 ks, Stanley 185 ks, Tophit 129 ks, Toptaste 498 ks. V sadě umístěném na nejvyšším místě areálu bez možnosti závlahy byly vysázeny třešně Regina 344 ks, Kordia 436 ks, Těchlovan 191 ks, Van 301 ks, Burlat 195 ks, jabloně Malus Rubinola 66 ks, Malus Topaz 175 ks, Malus Julia 105 ks. Celkový počet stromů činí 9360 kusů.

Tato výměra a počet stromů je předpokladem efektivního pěstování, samozřejmě je k tomu nutná náležitá technika. Preferováno bude přírodní hnojení a snaha minimalizovat chemické ošetření. Úrodu ovoce by následně měl zvýšit závlahový systém napojený na rybníky v areálu. Vypěstovat a sklidit ovoce je pouze prvním krokem. Pro efektivní zhodnocení je nutné dořešit skladování. V této souvislosti se připravuje renovace jedné z budov na sklad ovoce a dále bude z bývalé budovy váhy vybudována prodejna ovoce. V průběhu dvou let bude buď spoluprácí nebo vlastními silami řešena destilace a sušení ovoce. V horizontu 5 let je snahou vybudovat i moštárnu, výrobnu marmelád a džemů. Bude nutno řešit i balení a distribuci.