Get Adobe Flash player

Produkty na bázi matečních kultur SCD Probiotics, dodávané firmou Grunt Galatík - Biogrunt.cz jsou kompozicí živých mikroorganizmů, nemodifikovaných geneticky, o silně antioxidačním působení, harmonizujících životní prostředí, optimalizujících metabolismus lidí, zvířat a rostlin a vůči celému ekosystému absolutně nezávadných.

Aktivní preparáty druhé řady jsou komerčně dostupnými produkty a svým složením jsou předurčeny k jednotlivým oblastem zemědělství a ochrany životního prostředí. V našich laboratořích neustálé pracujeme na nových preparátech, které plně nahradí všechny chemické prostředky ochrany rostlin a umělá hnojiva. 
biogrunt-produkty
Už dnes máme ve svém portfoliu produkty, které rozkládají zbytky chemických látek, které lidé svým nerozumným hospodařením sami aplikovali do půdy a vody. Je důležité vědět, že všechny naše produkty jsou 100% přírodní, bez genetických úprav a bez jakýchkoliv syntetických aditiv. Nejedná se ani o hnojiva, stimulátory růstu, či pesticidy,  ale kousek živé materie, která vrací každý narušený ekosystém na správnou cestu.
Probiotické mikroorganizmy - je ta část, ze všech stran nás obklopujících, živých a užitečných organismů, která dbá o zdravé, dobře se rozvíjející a plodné životní prostředí a o zdravý a efektivní ekosystém. Preparáty označené písmeny EM neobsahují žádné uměle přidané enzymy, žádné geneticky upravované struktury a samozřejmě žádná umělá aditiva. 

Příroda je silnější než my a sama ví co potřebuje pro svůj optimální vývoj.  
EM (efektivní mikroorganismy) ve svém složení z hlediska funkčnosti obsahují skupinu různých organismů, které spolu koexistují.

Naše produkty svým působením:

- Uzdravují prostředí, významně se podílejí na zvýšení zdraví půdy, a tím následně zdraví rostlin, zvířat a lidí.
- Přispívají ke zvyšování zěmědělských výnosů a zvedají jejich biologickou kvalitu.
- Likvidují pachy.
- Zvyšují hygienu a stabilizují odpadní vody.
- Přetváří a komposují organické odpady.
- Čistí a revitalizují půdu, vodu a vzduch, vytlačují hnilobné procesy a brzdí nebo blokují aktivity chorobotvorných organismů.

biogrunt1